21 พฤษภาคม 2561 สมุทรสาคร“สั่งเร่งแก้ไขปัญหาวัชพืชผักตบแน่นคลอง 2 หมื่นตัน”สาเหตุรับพื้นที่ปลายน้ำ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/80511

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า ผลการออกล่องเรือสำรวจลำน้ำหลังรับแจ้งเหตุมีปัญหาปริมาณของผักตบชวาและวัชพืช ขึ้นหนาแน่นในแถบปากแม่น้ำท่าจีน กับคลองมหาชัย ต.มหาชัย และใกล้เคียง ล่าสุดจึงได้นำคณะ พร้อมนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร, นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดฯ นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร, โครงการชลประทานสมุทรสาคร และนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ร่วมกับ อบจ.สมุทรสาคร พร้อมเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมล่องเรือตรวจการณ์สำรวจไปตามแม่น้ำท่าจีน

“ปรากฏว่า จากการนำหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องล่องเรือตรวจปัญหาผักตบดังกล่าว ตั้งแต่จุดองค์การสะพานปลามหาชัย ถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ฝั่งพระรามที่ 2) ล่องเรือไปยังคลองมหาชัย พบว่ามีปริมาณผักตบหนาแน่นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในแถบปากแม่น้ำท่าจีน และคลองมหาชัย ต.มหาชัย ปริมาณสวะประมาณ 14,000 ตัน และที่แม่น้ำท่าจีน 6,000 ตัน รวมทิ้งสิ้นราว 20,000 ตัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรของประชาชน และการสัญจรของฝั่งท่าเรือเทศบาลมหาชัย – ท่าฉลอม และท่าเรือข้ามฟากมหาชัย –ฝั่งวัดตึกมหาชยาราม ซึ่งจากผลกระทบนี้จึงสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ชลประทานสมุทรสาคร และเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เร่งช่วยกันออกบูรณาการนำเครื่องมือ เครื่องจักร แมคโครยืนโป๊ะ รถบรรทุก มาจัดการขนย้ายผักตบชวาขึ้นฝั่ง ตั้งแต่วันรุ่งขึ้น (21 พ.ค.62) ทันทีตามลำกับ

ผวจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับเมืองสมุทรสาครนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำของท่าจีน ซึ่งต้องแบกรับผักตบหรือวัชพืช ที่ไหลมาจากแม่น้ำท่าจีนตอนบนลงล่าง ซึ่งขณะนี้ได้มีประสานงานกันระหว่าง 3- 4 จังหวัด ที่มีผักตบชวาไหลมาจากด้านบนเข้ามาพื้นที่สมุทรสาคร ทั้งนี้จึงให้แบ่งภารกิจพื้นที่เร่งดำเนินการกำจัดสวะเพื่อขึ้นมาทิ้ง ก่อนที่จะไหลออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างเร่งด่วนต่อไป female wrestling